eBanner 2

Simposium Kebangsaan Sains Matematik (SKSM) merupakan program tahunan Persatuan Sains Matematik Malaysia dengan kerjasama Universiti Awam di Malaysia. Simposium ini menghimpunkan cendekiawan Sains dan Matematik dalam negara dan luar negara  bagi membentangkan hasil penyelidikan terkini. SKSM28 merupakan antara wadah besar bagi ahli sains dan matematik daripada pelbagai varian bidang di Malaysia berkumpul, bertukar-tukar fikiran, menjalinkan hubungan kerjasama untuk kebaikan bersama khususnya dalam memartabatkan ilmu sains dan matematik kebangsaan. 

Pada Edisi yang ke 28 ini, Universiti Malaysia Pahang menerusi Pusat Sains Matematik telah dipilih bagi menganjurkan seminar ini.  Semua kertas kerja penuh  yang diterima akan diwasit dan diterbitkan di IOP yang berindeks SCOPUS. Penerimaan ini adalah berdasarkan cadangan pewasit.

BERMINAT MENJADI PENILAI KERTAS KERJA?

iklan reviewer

CLICK HERE

Yuran Penyertaan

  

    Kategori Status
keahlian
 Pendaftaran 
Awal
 Pendaftaran 
Biasa
    Profesional      Ahli PERSAMA  RM 1,200  RM 1,400
   Bukan ahli
   PERSAMA
 RM 1,300  RM 1,500
    Pelajar     RM 1,000  RM1,200

    Kertas kerja 
    tambahan

RM 500
* terhad kepada pembentang yang sama

Anjuran bersama:

 logo

persama

Alamat

Sekretariat SKSM 28
Pusat Sains Matematik
Kolej Komputeran & Sains Gunaan
Universiti Malaysia Pahang
Lebuhraya Tun Razak, Gambang
26300 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Hubungi Kami

Fax: +609 549 2766
Email: sksmump28@gmail.com

UMP Helpdesk