Updated header portal

Simposium Kebangsaan Sains Matematik (SKSM) merupakan program tahunan Persatuan Sains Matematik Malaysia dengan kerjasama Universiti Awam di Malaysia. Simposium ini menghimpunkan cendekiawan Sains dan Matematik dalam negara dan luar negara  bagi membentangkan hasil penyelidikan terkini. SKSM28 merupakan antara wadah besar bagi ahli sains dan matematik daripada pelbagai varian bidang di Malaysia berkumpul, bertukar-tukar fikiran, menjalinkan hubungan kerjasama untuk kebaikan bersama khususnya dalam memartabatkan ilmu sains dan matematik kebangsaan. Pada Edisi yang ke 28 ini, Universiti Malaysia Pahang menerusi Pusat Sains Matematik telah dipilih bagi menganjurkan seminar ini.  

Semua kertas kerja penuh yang dinilai dan diterima akan diterbitkan dalam jurnal/prosiding berikut:
Journal of Physics: Conference Proceeding Series – diindeks dalam Scopus
• Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences journal- diindeks dalam Scopus
(Nota: Kertas kerja penuh yang terpilih untuk diterbitkan dalam jurnal ini akan dikenakan caj tambahan)

* Walau bagaimanapun, keputusan akhir penerbitan kertas kerja penuh adalah tertakluk kepada Pewasit.

Poster Keynote

Invited Speaker Poster

Anjuran bersama:

 Logo Baharu UMP 2021 01

             persama

Alamat

Sekretariat SKSM 28
Pusat Sains Matematik
Kolej Komputeran & Sains Gunaan
Universiti Malaysia Pahang
Lebuhraya Tun Razak, Gambang
26300 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Hubungi Kami

Fax: +609 549 2766
Email: sksmump28@gmail.com

UMP Helpdesk